Wybierz język

Znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje

Twoje dziecko pod dobrą opieką

Siedzibą szkoły jest Brooke Weston Academy w Corby.

Obecnie w szkole uczy się około 130 dzieci. Większość z nich mieszka w Corby, ale przyjeżdżają do nas również dzieci z Kettering oraz innych okolicznych miejscowości.

Spotykamy się w soboty w godz. 1000-1300.
Cykl zajęć szkolnych odbywa się zgodnie z cyklem zajęć szkół publicznych w Wielkiej Brytanii. Działalność szkoły finansowana jest z opłat za naukę (czesne), środków pozyskanych od organizacji polonijnych i brytyjskich.

Jakość

Jakość nauczania jest niezmiernie ważna w tym stadium rozwoju dziecka. Wiemy to. 

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Utrzymujemy
wysoki poziom, a od kilku lat sukcesywnie go podnosimy.

 

Bezpieczeństwo

Zajęcia odbywają się w nowoczesnej placówce Brooke Weston Academy.

Mamy dostęp do wszystkich spełniającyc normy bezpieczeństwa udogodnień.
Korzystamy z sal, pomocy naukowych, a także ze stołówki szkolnej. Naszą pracę wspierają przeszkoleni asystenci i wolontariusze.