Polska Szkoła w Corby

Charity CIO

Jesteśmy organizacją charytatywną (Charity CIO) .

Przekazujemy wiedzę o języku, historii, kulturze, tradycji i geografii Polski młodym pokoleniom Polaków w UK.

Jesteśmy Charity CIO

Od 20 grudnia 2018 r. jesteśmy zarejestrowani jako Charity CIO - Charity number: 1181317

Naszym głównym celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy o języku, historii, kulturze, tradycji i geografii Polski młodym pokoleniom. 
Robimy to z wielką przyjemnością i entuzjazmem. Jesteśmy pedagogami.

Każdy może wspierać naszą szkołę!

Możesz nam pomóc na wiele sposobów, dołączając do naszego zespołu pedagogicznego, jako nauczyciel, asystent, wolontariusz, lub mozesz przekazać darowiznę na poczet naszej działalności.

Nr konta:

Polish Supplementary School Corby
20-57-44 53323412 (Barclays)

Kim są nasi powiernicy (Trustees)

Powiernicy to osoby odpowiedzialne za kontrolowanie pracy, zarządzanie i administrowanie organizacją charytatywną w imieniu jej beneficjentów. Na ogół powiernikami są skarbnik, przewodniczący, członek zarządu itp. Powiernicy są odpowiedzialni za aktualizowanie tej listy.

Aktualna lista naszych powierników. 

Na co wydajemy pieniądze jako organizacja charytatywna

Pozyskane fundusze przeznaczamy na kształcenie młodych dzieci w wieku od 4 do 14 lat w Corby i okolicach z języka polskiego, literatury, historii, geografii, tradycji i wartości w celu lepszej integracji uczniów z lokalnym środowiskiem kulturalnym i społeczeństwem brytyjskim.

Nasze raporty do Charity Commission for England and Wales.

Język  |  historia  |  kultura  |  tradycja  |  geografia  |  Polska

Możesz do nas dołączyć i wspierać naszą misję

Jesteśmy przekonani, że aby dobrze wypełniać misję którą przed nami stawiają rodzice, my również musimy stale podnosić własne kwalifikacje. 
Wysokie kwalifikacje - to obowiązek każdego nauczyciela.