Wybierz język

Dawno, dawno temu... Jesteśmy z wami już ponad 10 lat!

„a niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” Mikołaj Rej / Zwierzyniec (1562)

Nasza szkoła powstała w styczniu 2007 roku w Our Lady Of Walsingham Catholic Primary School, pisał o tym wydarzeniu 04 stycznia 2007 Northamptonshire Telegraph: "Polish pupils get their own school."

Założycielką szkoły i pierwszym dyrektorem była pani Maria Rowe.

Od września 2007 roku dyrektorem była pani Anna Kołodziejska-Judge, a od 2009 roku szkołę prowadziła pani Karolina Kruszko. W lutym 2014 roku dyrektorem szkoły został p. Konrad Iwaszko.

Obecnie dyrektorem jest p. Urszula Zasuń

Od 2010 r. Polska Sobotnia Szkoła w Corby należy do Stowarzyszenia Szkół Uzupełniających w Northamptonshire (ANNS - www.anss.org.uk). W 2009 roku nasza szkoła została wyróżniona jako szkoła z QSS (Quality in Study Support).

język  |  historia  |  kultura  |  tradycja  |  geografiA  |  Polska

Kształcimy przyszłe pokolenia

Nasi uczniowie kształcą umiejętności w zakresie języka polskiego z elementami historii i geografii Polski. Poznają polską kulturę i polskie tradycje.

Szkoła organizuje okolicznościowe spotkania dla polskiej społeczności w Corby (bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka). Kultywujemy polskie tradycje poprzez organizację np. mikołajek, jasełek, czy kiermaszu wielkanocnego. 

Obecnie w szkole uczy się około 130 dzieci. Większość z nich mieszka w Corby, ale przyjeżdżają do nas również dzieci z Kettering oraz innych okolicznych miejscowości.

Spotykamy się w soboty w godz. 10:00-13:00. Cykl zajęć szkolnych odbywa się zgodnie z cyklem zajęć szkół publicznych w Wielkiej Brytanii. Działalność szkoły finansowana jest z opłat za naukę (czesne), środków pozyskanych od organizacji polonijnych i brytyjskich.