Polska Szkoła w Corby

Wyróżnienia i Nagrody

Nasi nauczyciele podnoszą kwalifikacje,
a nasi uczniowie zdobywają nagrody.

Nasza Szkoła otrzymała Bronze Award Certyficate.

Kwalifikacje "Bronze Award" w ramach weryfikacji jakości, sprawdzają, czy szkoły uzupełniające w Wielkiej Brytanii spełniają wszystkie procedury edukacyjne jak również, czy posiadają podstawowe zasady pozwalające na sprawne funkcjonowanie. Zostaliśmy wyróżnieni "Bronze Award Certyficate", co oznacza, że nasza szkoła spełnia kryteria bezpieczeństwa w szkole jak i skutecznego nauczania. 

Szczególne gratulacje dla naszych podopiecznych, którzy również zostali wyróżnieni. Szkoła uzupełniająca musi osiągnąć poziom brązowy zanim będzie mogła przejść do poziomu srebrnego czy złotego. Pierwszy krok już za nami.

Otrzymaliśmy Silver Award Certyficate.

Silver Award Certyficate oznacza, że nasza szkoła spełnia kryteria bezpieczeństwa i efektywnego nauczania na jeszcze wyższym poziomie.

ANSS.png

Fot. Gala wręczenia certyfikatów NRCSE i dyplomów ANNS w Northampton.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym! Gratulacje dla naszych podopiecznych!

Język  |  historia  |  kultura  |  tradycja  |  geografia  |  Polska

Mamy apetyt na złoto

Naszym głównym celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy o języku, historii, kulturze, tradycji i geografii Polski młodym pokoleniom. 
Robimy to z wielką przyjemnością i entuzjazmem.  Jesteśmy pedagogami.

Kształcimy przyszłe pokolenia

Jesteśmy przekonani, że aby dobrze wypełniać misję którą przed nami stawiają rodzice, my również musimy stale podnosić własne kwalifikacje. 
Wysokie kwalifikacje - to obowiązek każdego nauczyciela.

Podziel się z przyjaciółmi